niedziela, 21 lipca, 2024

Grupy wychowawcze, złożone z chłopców i dziewcząt, prowadzone są przez dwoje wychowawców i mają strukturę zbliżoną do struktury rodziny. Dzieci same wybierają grupę, do której pragną należeć. Wychowawcy uczestniczą w życiu grupy i udzielają pomocy w nauce szkolnej, ponadto prowadzą zajęcia hobbystyczne, w których uczestnictwo jest dobrowolne i nie ograniczone przynależnością do określonej grupy. Zajęcia te są bardzo zróżnicowane, gdyż obejmują zarówno sport i turystykę, jak i zajęcia teatralne, muzyczne, politechniczne. Ważną rolę wychowawczą odgrywa także aktywność młodzieży w samorządzie. Ogniska organizują również wyjazdy wakacyjne i obozy turystyczne. Zadaniem Ogniska jest nie tylko pomaganie podopiecznym w okresie nauki szkolnej, lecz także pomaganie im w otrzymaniu pracy i w adaptacji do środowiska pracy zawodowej. Byli wychowankowie, stając się członkami klubu Ogniska, znajdują w nim bliskie sobie środowisko społeczne także i w dorosłym życiu. Ognisk tego typu nie jest jeszcze wiele w naszym kraju; obejmują około 500 dzieci. Dotychczasowe doświadczenia i rezultaty systematycznych badań (prowadzonych z ramienia Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przez A. Zielińskiego) pozwalają jednak stwierdzić, iż są to instytucje o dużym znaczeniu wychowawczym.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Grupy wychowawcze, złożone z chłopców i dziewcząt, prowadzone są przez dwoje wychowawców i mają strukturę zbliżoną do struktury rodziny. Dzieci same wybierają grupę, do której pragną należeć. Wychowawcy uczestniczą w życiu grupy i udzielają pomocy w nauce szkolnej, ponadto prowadzą zajęcia hobbystyczne, w których uczestnictwo jest dobrowolne i nie ograniczone przynależnością do określonej grupy. Zajęcia te są bardzo zróżnicowane, gdyż obejmują zarówno sport i turystykę, jak i zajęcia teatralne, muzyczne, politechniczne. Ważną rolę wychowawczą odgrywa także aktywność młodzieży w samorządzie. Ogniska organizują również wyjazdy wakacyjne i obozy turystyczne. Zadaniem Ogniska jest nie tylko pomaganie podopiecznym w okresie nauki szkolnej, lecz także pomaganie im w otrzymaniu pracy i w adaptacji do środowiska pracy zawodowej. Byli wychowankowie, stając się członkami klubu Ogniska, znajdują w nim bliskie sobie środowisko społeczne także i w dorosłym życiu. Ognisk tego typu nie jest jeszcze wiele w naszym kraju; obejmują około 500 dzieci. Dotychczasowe doświadczenia i rezultaty systematycznych badań (prowadzonych z ramienia Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego przez A. Zielińskiego) pozwalają jednak stwierdzić, iż są to instytucje o dużym znaczeniu wychowawczym.

0 Comments

Leave a Comment