niedziela, 21 lipca, 2024

Jednym z ważniejszych zadań wychowawców jest pozyskanie ich do pracy w tym zakresie. Aby rodziców do tej roli przygotować, wskazane jest odpowiednie doradzanie oraz kształtowanie ich postaw. Jest to jedno z zadań psychologa czy też zakładowego pracownika pedagogicznego, specjalnie skierowanego do współpracy z rodzicami. Niejednokrotnie środowisko rodzinne jest tak bardzo niekorzystne, a rodzice tak niedopasowani społecznie, że wychowawcy muszą ograniczyć się do kształtowania odpowiedniej postawy samego wychowanka wobec tej niewątpliwie tragicznej sytuacji rodzinnej. Współpraca z naturalną rodziną stanowi ważne zadanie również dla wychowawcy pełniącego rolę kuratora sądowego. Powinien on dołożyć starań, aby poprzez doradzanie i udzielanie rodzicom pomocy kształtować środowisko domowe wychowanka. W wypadkach bardziej skomplikowanych, jeżeli np. rodzice wymagają leczenia (np. alkoholizm ojca) czy oddziaływań psychoterapeutycznych, wychowawca powinien odwołać się do pomocy odpowiedniej instytucji.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Jednym z ważniejszych zadań wychowawców jest pozyskanie ich do pracy w tym zakresie. Aby rodziców do tej roli przygotować, wskazane jest odpowiednie doradzanie oraz kształtowanie ich postaw. Jest to jedno z zadań psychologa czy też zakładowego pracownika pedagogicznego, specjalnie skierowanego do współpracy z rodzicami. Niejednokrotnie środowisko rodzinne jest tak bardzo niekorzystne, a rodzice tak niedopasowani społecznie, że wychowawcy muszą ograniczyć się do kształtowania odpowiedniej postawy samego wychowanka wobec tej niewątpliwie tragicznej sytuacji rodzinnej. Współpraca z naturalną rodziną stanowi ważne zadanie również dla wychowawcy pełniącego rolę kuratora sądowego. Powinien on dołożyć starań, aby poprzez doradzanie i udzielanie rodzicom pomocy kształtować środowisko domowe wychowanka. W wypadkach bardziej skomplikowanych, jeżeli np. rodzice wymagają leczenia (np. alkoholizm ojca) czy oddziaływań psychoterapeutycznych, wychowawca powinien odwołać się do pomocy odpowiedniej instytucji.

0 Comments

Leave a Comment