Makbet ostatni dzwonek

Uważa się, że podstawą każdego oddziaływania synektycznego jest wytwarzanie u osoby wychowywanej dyspozycji żę które czynią ją zdolną i skłonną do percypowania zdarzeń i obiektów nowych, jako szczególnych przykładów zdarzeń i obiektów już znanych oraz wytwarzanie u osoby wychowywanej dyspozycji, które czynią ją zdolną i skłonną do percypowania zdarzeń i obiektów już znanych, jako szczególnych przypadków zdarzeń i obiektów nowych. Pierwsza z tych dyspozycji ułatwia wykorzystanie posiadanej już wiedzy oraz sprawności rozwiązywania problemów, druga natomiast ułatwia dostrzeganie nowych cech i należności w znanych układach zdarzeń i obiektów (Gordon 1961). Oddziaływanie stwarzające kreatogenne dyspozycje osobowościowe to nie tylko kształtowanie nastawień poznawczych, mających decydujący wpływ na przeobrażenie wzorów integracji postaw. Tego rodzaju oddziaływanie to także rozwijanie zdolności i skłonności do utożsamiania się emocjonalnego z innymi ludźmi. Chodzi przy tym o dyspozycje stanowiące podstawę rozwoju bezinteresownej życzliwości, warunkującego coraz bardziej optymalne uspołecznienie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *