niedziela, 21 lipca, 2024

Trzeba jednak pamiętać, iż wprowadzanie form samorządowych do zbiorowości wychowanków zakładu poprawczego jest szczególnie trudne może doprowadzić do różnych szkodliwych wychowawczo sytuacji społecznych. Tak np. gdy w zbiorowości zakładowej dominuje społeczna struktura nieformalna, w której rej wodzą osobnicy społecznie wykolejeni, wówczas np. komendant grupy i starsi w sypialni (będący według regulaminu oficjalną reprezentacją i formalną władzą samorządową w grupie wychowawczej) mogą, jeżeli są członkami szajki, ulegać jej przywódcom. Może także zdarzyć się tak, iż komendantem grupy zostaje wybrany lub mianowany prowodyr szajki, a wówczas władza samorządu dostaje się do rąk osobnika, który reguluje sprawy grupy wyłącznie pod kątem widzenia korzyści własnych i „swoich ludzi”. Prowadzi to niejednokrotnie do jeszcze większego steroryzowania członków grupy przez prowodyrów i ich „adjutantów”. W zakładzie rządzi wówczas klika, która opanowała samorząd. Niebezpieczeństwa związane z wszechstronnym stosowaniem samorządu występują także w zakładach karnych dla młodocianych. I tu także istnieje niebezpieczeństwo ustanowienia się rządów wyrażających antago- nistyczno-destruktywną strukturę nieformalną, co wypacza wychowawczy sens samorządu. Trzeba się liczyć także z wytworzeniem się wśród wychowanków elity, która w zamian za współpracę z kierownictwem zakładu stara się zdobyć jak najwięcej przywilejów.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Trzeba jednak pamiętać, iż wprowadzanie form samorządowych do zbiorowości wychowanków zakładu poprawczego jest szczególnie trudne może doprowadzić do różnych szkodliwych wychowawczo sytuacji społecznych. Tak np. gdy w zbiorowości zakładowej dominuje społeczna struktura nieformalna, w której rej wodzą osobnicy społecznie wykolejeni, wówczas np. komendant grupy i starsi w sypialni (będący według regulaminu oficjalną reprezentacją i formalną władzą samorządową w grupie wychowawczej) mogą, jeżeli są członkami szajki, ulegać jej przywódcom. Może także zdarzyć się tak, iż komendantem grupy zostaje wybrany lub mianowany prowodyr szajki, a wówczas władza samorządu dostaje się do rąk osobnika, który reguluje sprawy grupy wyłącznie pod kątem widzenia korzyści własnych i „swoich ludzi”. Prowadzi to niejednokrotnie do jeszcze większego steroryzowania członków grupy przez prowodyrów i ich „adjutantów”. W zakładzie rządzi wówczas klika, która opanowała samorząd. Niebezpieczeństwa związane z wszechstronnym stosowaniem samorządu występują także w zakładach karnych dla młodocianych. I tu także istnieje niebezpieczeństwo ustanowienia się rządów wyrażających antago- nistyczno-destruktywną strukturę nieformalną, co wypacza wychowawczy sens samorządu. Trzeba się liczyć także z wytworzeniem się wśród wychowanków elity, która w zamian za współpracę z kierownictwem zakładu stara się zdobyć jak najwięcej przywilejów.

0 Comments

Leave a Comment