niedziela, 21 lipca, 2024

Eksponowanie nie przekonywania przez przymuszanie czy perswadowanie, ale przekonywania przez uzasadnianie. Oddziaływanie tego rodzaju polega również na wiodącej roli argumentów rzeczowych, czyli na korzystaniu przede wszystkim z materiału dwustronnego. Oddziaływanie, o którym tu mowa, to także inspirowanie problemowego uczenia się, które polega na organizowaniu sytuacji problemowych oraz doprowadzenie do tego, że od samodzielnego rozwiązywania przez osobę wychowywaną problemów wysuwanych przez osobę wychowującą dochodzi się do tego, że pod wpływem sytuacji problemowych osoba wychowywana sama formułuje i racjonalnie rozwiązuje nowy problem. Oddziaływanie wytwarzające kreatogenne dyspozycje osobowościowe to także tzw. brain-storming (od słów: brain — mózg, storm — szturmować) oraz tzw. oddziaływanie synektyczne (w terminologii greckiej — łączenie elementów na pierwszy rzut oka nie mających ze sobą nic wspólnego). Podstawą oddziaływania „szturmującego” umysł ludzki jest inspirowanie pozytywnego reagowania na metodyczne rozwiązania problemu własnego lub cudzego, zdecydowanie odbiegające od strategii i procedur oczekiwanych. Odraczając podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązań zgodnych ze sprawdzonymi schematami i rozpatrując najbardziej nieprawdopodobne propozycje strategiczne i proceduralne, wytwarzamy zdolności i skłonności do myślenia oryginalnego, do częstszego eksponowania nowatorskich rozwiązań i formułowania nowych problemów.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Eksponowanie nie przekonywania przez przymuszanie czy perswadowanie, ale przekonywania przez uzasadnianie. Oddziaływanie tego rodzaju polega również na wiodącej roli argumentów rzeczowych, czyli na korzystaniu przede wszystkim z materiału dwustronnego. Oddziaływanie, o którym tu mowa, to także inspirowanie problemowego uczenia się, które polega na organizowaniu sytuacji problemowych oraz doprowadzenie do tego, że od samodzielnego rozwiązywania przez osobę wychowywaną problemów wysuwanych przez osobę wychowującą dochodzi się do tego, że pod wpływem sytuacji problemowych osoba wychowywana sama formułuje i racjonalnie rozwiązuje nowy problem. Oddziaływanie wytwarzające kreatogenne dyspozycje osobowościowe to także tzw. brain-storming (od słów: brain — mózg, storm — szturmować) oraz tzw. oddziaływanie synektyczne (w terminologii greckiej — łączenie elementów na pierwszy rzut oka nie mających ze sobą nic wspólnego). Podstawą oddziaływania „szturmującego” umysł ludzki jest inspirowanie pozytywnego reagowania na metodyczne rozwiązania problemu własnego lub cudzego, zdecydowanie odbiegające od strategii i procedur oczekiwanych. Odraczając podejmowanie decyzji w sprawie rozwiązań zgodnych ze sprawdzonymi schematami i rozpatrując najbardziej nieprawdopodobne propozycje strategiczne i proceduralne, wytwarzamy zdolności i skłonności do myślenia oryginalnego, do częstszego eksponowania nowatorskich rozwiązań i formułowania nowych problemów.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment