niedziela, 21 lipca, 2024

Programy zajęć wychowawczo-politycznych oraz pracy kulturalno-oświatowej. One bowiem określają treści kultury, które są przekazywane wychowankom. Jednak, według poglądu Leontiewa, nie wystarczą nawet najlepsze programy oraz ¡zgromadzenie odpowiednich dla ich realizacji dóbr kultury, jeżeli zabraknie właściwej i odpowiednio zorganizowanej kadry wychowawców, którzy są zdolni i skłonni do przekazywania treści kulturowych osobom wychowywanym. Każdy organizator procesu wychowania musi brać pod uwagę antropotechnikę, a więc posługiwanie się jako narzędziem realizacji celów wychowawczych konkretnymi ludźmi. Tak np. wychowawca, który chce zmienić postawy wychowanka, powinien zdawać sobie sprawę z tego, jaki przykład on sam daje wychowankowi, powinien zatroszczyć się o zapewnienie mu odpowiedniego środowiska społecznego i zachęcić go do samopoznania i samokształcenia.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Programy zajęć wychowawczo-politycznych oraz pracy kulturalno-oświatowej. One bowiem określają treści kultury, które są przekazywane wychowankom. Jednak, według poglądu Leontiewa, nie wystarczą nawet najlepsze programy oraz ¡zgromadzenie odpowiednich dla ich realizacji dóbr kultury, jeżeli zabraknie właściwej i odpowiednio zorganizowanej kadry wychowawców, którzy są zdolni i skłonni do przekazywania treści kulturowych osobom wychowywanym. Każdy organizator procesu wychowania musi brać pod uwagę antropotechnikę, a więc posługiwanie się jako narzędziem realizacji celów wychowawczych konkretnymi ludźmi. Tak np. wychowawca, który chce zmienić postawy wychowanka, powinien zdawać sobie sprawę z tego, jaki przykład on sam daje wychowankowi, powinien zatroszczyć się o zapewnienie mu odpowiedniego środowiska społecznego i zachęcić go do samopoznania i samokształcenia.

0 Comments

Leave a Comment