niedziela, 21 lipca, 2024

Idea uczenia się przez środowisko. „Dla narkomana, dla alkoholika czy młodocianego przestępcy z getta pisze K. Jankowski Synanon jako społeczność oferuje środowisko, w którym można uczyć się nowych wzorów życia, można uczyć się wzajemnie od siebie, chociaż nie ma tu «nauczania» w tradycyjnym tego słowa rozumieniu. W Synanonie rozumie się współczesne idee uczenia się jako proces uczenia się kompleksowego, w którym werbalne aspekty mieszają się z niewerbalnymi, a wzmocnienia mają zróżnicowany charakter nagród o znaczeniu biologicznym i psychologicznym, bądź społecznym, bezpośrednim i jedynie pośrednim, symbolicznym” . Podobną technikę środowiskową stosuje organizacja resocjalizacji toksykomanów Daytop Village w Staten Island w New Yorku oraz założona przed paru laty w Szwecji organizacja, znana jako „Delta”. Ta ostatnia, w przeciwieństwie do Daytop Village, oddziaływuje długofalowo i oferuje swym członkom nie tylko wyleczenie poprzez wychowanie środowiskowe i systematyczną psychoterapię, ale i pewną koncepcję życia. „Delta” w istotnych kwestiach bliższa jest więc Synanonowi niż Daytop Village.
Stosowanie techniki środowiskowej, charakterystycznej dla Synanonu, nie gwarantuje szybkich sukcesów. Z reguły rozkłada się na lata. Wiele czasu nieraz musi ułynąć, zanim destrukcyjne postawy (tkwiące u podłoża np. narkomanii) ustąpią i powstaną cechy osobowościowe pozwalające na pełną identyfikację z wzorami aktywności, oferowanymi przez środowisko Synanonu, i nastąpi integracja postaw. Źródłem tej integracji jest racjonalny stosunek do świata oraz system wartościowania oparty na miłości i twórczości.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Idea uczenia się przez środowisko. „Dla narkomana, dla alkoholika czy młodocianego przestępcy z getta pisze K. Jankowski Synanon jako społeczność oferuje środowisko, w którym można uczyć się nowych wzorów życia, można uczyć się wzajemnie od siebie, chociaż nie ma tu «nauczania» w tradycyjnym tego słowa rozumieniu. W Synanonie rozumie się współczesne idee uczenia się jako proces uczenia się kompleksowego, w którym werbalne aspekty mieszają się z niewerbalnymi, a wzmocnienia mają zróżnicowany charakter nagród o znaczeniu biologicznym i psychologicznym, bądź społecznym, bezpośrednim i jedynie pośrednim, symbolicznym” . Podobną technikę środowiskową stosuje organizacja resocjalizacji toksykomanów Daytop Village w Staten Island w New Yorku oraz założona przed paru laty w Szwecji organizacja, znana jako „Delta”. Ta ostatnia, w przeciwieństwie do Daytop Village, oddziaływuje długofalowo i oferuje swym członkom nie tylko wyleczenie poprzez wychowanie środowiskowe i systematyczną psychoterapię, ale i pewną koncepcję życia. „Delta” w istotnych kwestiach bliższa jest więc Synanonowi niż Daytop Village.
Stosowanie techniki środowiskowej, charakterystycznej dla Synanonu, nie gwarantuje szybkich sukcesów. Z reguły rozkłada się na lata. Wiele czasu nieraz musi ułynąć, zanim destrukcyjne postawy (tkwiące u podłoża np. narkomanii) ustąpią i powstaną cechy osobowościowe pozwalające na pełną identyfikację z wzorami aktywności, oferowanymi przez środowisko Synanonu, i nastąpi integracja postaw. Źródłem tej integracji jest racjonalny stosunek do świata oraz system wartościowania oparty na miłości i twórczości.

0 Comments

Leave a Comment