niedziela, 21 lipca, 2024

Akcentując doniosłość techniki grupowej w resocjalizującej aktywności szkolnej należy podkreślić, że łatwiej jest uwzględniać indywidualne właściwości uczniów w zespołach nauczających niż w tradycyjnym nauczaniu frontalnym. Nauczanie zespołowe zapewnia bowiem aktywizację uczniów, sprzyja rozwijaniu się form koleżeńskiego współdziałania, ułatwia zmianę postaw antagonistyczno-destruktywnych, inspiruje pozytywne społecznie inicjatywy samych uczniów. Mówiąc o nauczaniu zespołowym, mamy na myśli każdą formę nauczania, dla której istotne jest to, że cała grupa uczniów (czyli zespół klasowy) w czasie zajęć szkolnych dzieli się na małe zespoły, w których zajęcia odbywają się zgodnie z określonym zadaniem ramowym, realizowanym przez całą klasę. Zadania takiego zespołu czasem ustala nauczyciel, wskazane  jest jednak, aby od czasu do czasu projektowali je sami uczniowie. Rola nauczyciela polega na zainteresowaniu wszystkich uczniów rozwiązywanymi problemami oraz na pomaganiu im w rozwiązywaniu tych problemów. Stosowanie techniki nauczania zespołowego wymaga szczególnie starannych zabiegów preparacyjnych. Nauczyciel musi być odpowiednio przysposobiony do kształtowania stosunków zespołowych w klasie, do kierowania zespołem, organizowania dyskusji klasowych, prowadzenia równocześnie wielu małych zespołów. Musi on umiejętnie stosować doradzanie indywidualne i zespołowe, dokonywać odpowiednich rozpoznań diagnostycznych, nawiązując m.in. do metod socjometrycznych. W celu realizacji zadań nauczania zespołowego nauczyciel powinien dysponować niezbędnymi pomocami naukowymi.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Akcentując doniosłość techniki grupowej w resocjalizującej aktywności szkolnej należy podkreślić, że łatwiej jest uwzględniać indywidualne właściwości uczniów w zespołach nauczających niż w tradycyjnym nauczaniu frontalnym. Nauczanie zespołowe zapewnia bowiem aktywizację uczniów, sprzyja rozwijaniu się form koleżeńskiego współdziałania, ułatwia zmianę postaw antagonistyczno-destruktywnych, inspiruje pozytywne społecznie inicjatywy samych uczniów. Mówiąc o nauczaniu zespołowym, mamy na myśli każdą formę nauczania, dla której istotne jest to, że cała grupa uczniów (czyli zespół klasowy) w czasie zajęć szkolnych dzieli się na małe zespoły, w których zajęcia odbywają się zgodnie z określonym zadaniem ramowym, realizowanym przez całą klasę. Zadania takiego zespołu czasem ustala nauczyciel, wskazane  jest jednak, aby od czasu do czasu projektowali je sami uczniowie. Rola nauczyciela polega na zainteresowaniu wszystkich uczniów rozwiązywanymi problemami oraz na pomaganiu im w rozwiązywaniu tych problemów. Stosowanie techniki nauczania zespołowego wymaga szczególnie starannych zabiegów preparacyjnych. Nauczyciel musi być odpowiednio przysposobiony do kształtowania stosunków zespołowych w klasie, do kierowania zespołem, organizowania dyskusji klasowych, prowadzenia równocześnie wielu małych zespołów. Musi on umiejętnie stosować doradzanie indywidualne i zespołowe, dokonywać odpowiednich rozpoznań diagnostycznych, nawiązując m.in. do metod socjometrycznych. W celu realizacji zadań nauczania zespołowego nauczyciel powinien dysponować niezbędnymi pomocami naukowymi.

0 Comments

Leave a Comment