Policja amerykańska

Działająca w Nowym Jorku, Chicago, Filadelfii, San Francisco i w wielu innych miastach, w ramach wydziałów kierujących zwalczaniem przestępczości młodzieży, organizuje ogniwa specjalne, zajmujące się różnymi zbiorowościami młodzieży wymagającej kontroli. Zadaniem tych ogniw jest, między innymi, badanie i rejestrowanie tego rodzaju zbiorowości oraz dokonywanie niezbędnych interwencji. Zwracają one przy tym szczególną uwagę na „aktywistów” danej zbiorowości, typ uprawianej działalności, ośrodki skupienia społecznego, teren koncentracji, trasy penetracji, stosunki z innymi zbiorowościami młodzieży czy dorosłych, bazę rekrutacji nowych członków, stopień i charakter więzi, organizację, strukturę itp. Niektóre ośrodki policji amerykańskiej, dysponujące wspomnianymi ogniwami, stosują kontrolę tych zbiorowości, połączoną z oddziaływaniem wychowawczym. Funkcjonariusze policji tych wydzielonych zespołów starają się utrzymywać stałe kontakty z aktywniejszymi członkami tych zbiorowości przestępczych, wykorzystując te kontakty głównie w celu nadania odpowiedniego kierunku aktywności grupowej. Na terenie Nowego Jorku starano się także wciągnąć całe tego rodzaju zbiorowości do policyjnych klubów młodzieżowych. Daleko posuniętą penetrację zbiorowości młodzieżowych, grawitujących ku aktywności przestępczej, zastosowały niektóre ogniwa policji RFN. Nawiązały one koh- takty, posługując się funkcjonariuszami policji w ubraniach cywilnych, którzy starali się uzyskać u tej młodzieży odpowiedni autorytet. Chodziło im o to, by nadać konstruktywny kierunek grupowej działalności młodzieży, a równocześnie, by powstrzymywać ją od działań wyraźnie przestępczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *