Inicjatorem i projektodawcą tej akcji był J. Barnett

Starano się (tam, gdzie było to konieczne) wciągnąć nieletnich do konstruktywnych społecznie grup rówieśniczych oraz pomagać nieletniemu w zorganizowaniu sobie właściwego spędzania wolnego czasu. System liverpoolski wprowadzono w 1951 r., a w 1954 r. liczba przestępstw popełnianych przez nieletnich w Liverpoolu osiągnęła poziom najniższy od 22 lat. W 1957 r. okazało się, że przestępczość nieletnich zmniejszyła się w tym mieście o 7%, gdy tymczasem ogólna liczba przestępstw popełnionych przez nieletnich na terenie Anglii wzrosła o 11%. Twierdzi się, że znaczne zmniejszenie się przestępczości młodzieży mieszkającej w Liverpoolu należy zawdzięczać właśnie działalności policji kierującej się zasadami systemu Martina. Podobną akcję rozpoczęła angielska policja z miasta Leeds. Inicjatorem i projektodawcą tej akcji był J. Barnett, komisarz policji miasta Leeds.
Z ujawnionymi sprawcami przestępstw, których uznano za osoby mało wykolejone, przeprowadzono specjalne rozmowy profilaktyczne. „W czasie rozmowy pisze A. J. Bullen ostrzegamy dziecko co do jego przyszłego postępowania i informujemy, że sprawa, w związku z którą zostało sprowadzone do naszego urzędu, zostanie puszczona w niepamięć, jeśli jego zachowanie się w przyszłości będzie bez zarzutu, oraz że funkcjonariusz policji będzie je odwiedzał i udzielał mu wszelkiej pomocy, jaka tylko okaże się potrzebna, aby wyrósł z niego porządny obywatel i uczciwy człowiek, z którego rodzice będą dumni. Mówimy też dziecku o wielu pożytecznych zajęciach”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *