niedziela, 21 lipca, 2024

Nauczanie zespołowe przebiega łatwiej, jeżeli w czasie zajęć uczniowie siedzą nie w typowych ławkach szkolnych, ale przy odpowiednich stolikach i gdy mogą z łatwością przenosić potrzebny sprzęt. W początkowym okresie stosowania techniki nauczania zespołowego nauczyciel, pomimo dokonania odpowiednich zabiegów preparacyjnych, musi liczyć się z przejściowym osłabieniem dyscypliny. Traci on bowiem kontakt z całą klasą, gdyż uczniowie skupieni w zespołach zwróceni są do siebie, a nie do nauczyciela, co może spowodować trudności w kierowaniu nauką uczniów. Dlatego nauczyciel powinien poprzez organizowanie zbiorowych dyskusji, odpowiednie zainteresowanie uczniów i udzielenie im właściwych informacji przygotować ich do takiej formy uczenia się. Tworząc zespoły klasowe trzeba pamiętać o tym, iż w szkołach skupiających młodzież mniej lub bardziej wykolejoną społecznie liczba członków zespołu nie może być duża. Młodzież ta bowiem jest z reguły mało uspołeczniona i często mocno zróżnicowana, dlatego łatwiej współpracuje w grupach odpowiednio wyselekcjonowanych, a przy tym stosunkowo niewielkich. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy stwierdzić, że zespołowe nauczanie młodzieży resocjalizowanej przebiega najkorzystniej w zespołach 3—6-osobowych, których zorganizowanie nie zawsze jest łatwe.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Nauczanie zespołowe przebiega łatwiej, jeżeli w czasie zajęć uczniowie siedzą nie w typowych ławkach szkolnych, ale przy odpowiednich stolikach i gdy mogą z łatwością przenosić potrzebny sprzęt. W początkowym okresie stosowania techniki nauczania zespołowego nauczyciel, pomimo dokonania odpowiednich zabiegów preparacyjnych, musi liczyć się z przejściowym osłabieniem dyscypliny. Traci on bowiem kontakt z całą klasą, gdyż uczniowie skupieni w zespołach zwróceni są do siebie, a nie do nauczyciela, co może spowodować trudności w kierowaniu nauką uczniów. Dlatego nauczyciel powinien poprzez organizowanie zbiorowych dyskusji, odpowiednie zainteresowanie uczniów i udzielenie im właściwych informacji przygotować ich do takiej formy uczenia się. Tworząc zespoły klasowe trzeba pamiętać o tym, iż w szkołach skupiających młodzież mniej lub bardziej wykolejoną społecznie liczba członków zespołu nie może być duża. Młodzież ta bowiem jest z reguły mało uspołeczniona i często mocno zróżnicowana, dlatego łatwiej współpracuje w grupach odpowiednio wyselekcjonowanych, a przy tym stosunkowo niewielkich. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń możemy stwierdzić, że zespołowe nauczanie młodzieży resocjalizowanej przebiega najkorzystniej w zespołach 3—6-osobowych, których zorganizowanie nie zawsze jest łatwe.

0 Comments

Leave a Comment