niedziela, 21 lipca, 2024

W wychowaniu resocjalizującym młodzież starszą nie podobna pominąć angażowania w proces wychowania środowisk pracy zawodowej. Ze względu na korzystne wyniki tego środka sterowania społecznego, niektóre zakłady poprawcze wprowadzają swoich wychowanków do zakładu pracy i umieszczają w tzw. ośrodkach półwolnościowych. Młodzież oddelegowana do pracy przez zakład poprawczy mieszka np. w hotelu robotniczym i pracuje na statusie normalnego pracownika, pozostając pod kontrolą wychowawcy. Inną formą oddziaływania na młodzież jest wprowadzenie jej jako uczniów w skład załóg pracowniczych. Mieszkają oni na terenie zakładu poprawczego i należą do wychowawczych grup internatowych. Ważnym zadaniem wychowawczym jest współpraca ośrodka resocjalizacji z zakładem pracy, mająca na celu kształtowanie aktywnej postawy wychowanka wobec pracy zawodowej

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

W wychowaniu resocjalizującym młodzież starszą nie podobna pominąć angażowania w proces wychowania środowisk pracy zawodowej. Ze względu na korzystne wyniki tego środka sterowania społecznego, niektóre zakłady poprawcze wprowadzają swoich wychowanków do zakładu pracy i umieszczają w tzw. ośrodkach półwolnościowych. Młodzież oddelegowana do pracy przez zakład poprawczy mieszka np. w hotelu robotniczym i pracuje na statusie normalnego pracownika, pozostając pod kontrolą wychowawcy. Inną formą oddziaływania na młodzież jest wprowadzenie jej jako uczniów w skład załóg pracowniczych. Mieszkają oni na terenie zakładu poprawczego i należą do wychowawczych grup internatowych. Ważnym zadaniem wychowawczym jest współpraca ośrodka resocjalizacji z zakładem pracy, mająca na celu kształtowanie aktywnej postawy wychowanka wobec pracy zawodowej

0 Comments

Leave a Comment