niedziela, 21 lipca, 2024

Kuratora, wychowawcę internatowego, nauczyciela, reprezentanta zakładu pracy, w którym funkcjonuje grupa półwolnościowa, czy funkcjonariusza organów ścigania wszystkie wymienione wyżej kategorie osób wychowujących łączy z osobą wychowywaną więź zależności, w których rolę podstawową pełnią zależności zewnętrzne oraz zależności ze względu na zbiorowość społeczną., Nieco inaczej przedstawia się postulowana struktura zależności, które wiążą doradcę szkolnego, działającego przy szkole skupiającej młodzież z zakładu resocjalizującego, z osobą wychowywaną (w tych krajach, gdzie wprowadzono do szkół tego typu rolę doradcy szkolnego, zwanego czasem również pedagogiem szkolnym). Niewątpliwie także np. nauczyciel młodzieży wykolejonej społecznie jest zobowiązany oceniać i rejestrować postępy uczniów zgodnie z odpowiednimi kryteriami. Natomiast doradca szkolny czy poradniany pomaga podopiecznemu w ocenianiu samego siebie nie na podstawie kryteriów formalnych. Nauczanie szkolne, czy kontrola sprawowana przez wychowawcę internatowego lub kuratora sądowego powinny być traktowane jako czynność dotycząca określonej formalnie kategorii osób, zaś doradzanie jest czynnością dotyczącą osobowości i indywidualności jednostek i to nawet wtedy, kiedy odbywa się w grupie. W interakcjach między osobą doradzającą a osobą, której się doradza, także wówczas gdy chodzi o wychowawcze funkcje doradzania, na plan pierwszy wysuwa się zależność wewnętrzna ze względu na osobę, nie eliminującą innych typów zależności. Dotyczy to nie tylko doradzania obejmującego osoby wychowywane, ale i doradzania konsultującego osoby znaczące, które wchodzą w skład otoczenia resocjalizowanych jednostek.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Kuratora, wychowawcę internatowego, nauczyciela, reprezentanta zakładu pracy, w którym funkcjonuje grupa półwolnościowa, czy funkcjonariusza organów ścigania wszystkie wymienione wyżej kategorie osób wychowujących łączy z osobą wychowywaną więź zależności, w których rolę podstawową pełnią zależności zewnętrzne oraz zależności ze względu na zbiorowość społeczną., Nieco inaczej przedstawia się postulowana struktura zależności, które wiążą doradcę szkolnego, działającego przy szkole skupiającej młodzież z zakładu resocjalizującego, z osobą wychowywaną (w tych krajach, gdzie wprowadzono do szkół tego typu rolę doradcy szkolnego, zwanego czasem również pedagogiem szkolnym). Niewątpliwie także np. nauczyciel młodzieży wykolejonej społecznie jest zobowiązany oceniać i rejestrować postępy uczniów zgodnie z odpowiednimi kryteriami. Natomiast doradca szkolny czy poradniany pomaga podopiecznemu w ocenianiu samego siebie nie na podstawie kryteriów formalnych. Nauczanie szkolne, czy kontrola sprawowana przez wychowawcę internatowego lub kuratora sądowego powinny być traktowane jako czynność dotycząca określonej formalnie kategorii osób, zaś doradzanie jest czynnością dotyczącą osobowości i indywidualności jednostek i to nawet wtedy, kiedy odbywa się w grupie. W interakcjach między osobą doradzającą a osobą, której się doradza, także wówczas gdy chodzi o wychowawcze funkcje doradzania, na plan pierwszy wysuwa się zależność wewnętrzna ze względu na osobę, nie eliminującą innych typów zależności. Dotyczy to nie tylko doradzania obejmującego osoby wychowywane, ale i doradzania konsultującego osoby znaczące, które wchodzą w skład otoczenia resocjalizowanych jednostek.

0 Comments

Leave a Comment