niedziela, 21 lipca, 2024

Otóż, w celu stworzenia w zakładzie resocjalizującym korzystnego wychowawczo układu stosunków społecznych, konieczne jest, żeby wychowawca zajmował kluczową pozycję w strukturze wewnętrznej zespołu, dysponując pełnią władzy. Równocześnie jednak wychowawca powinien zorganizować, dzięki odpowiedniej selekcji wychowanków, samorząd młodzieży, traktując go jako niezbędną pomoc w ukierunkowywaniu wpływu grupy. Na przykład: tego rodzaju udział samorządu w! życiu zbiorowości zakładu karnego dla młodocianych zapewniono w Szczypdormie w okresie eksperymentu wychowawczego, opisanego przez Swidów (Swida, Swida 1961). Wprowadzono tam liczne zróżnicowane formy samorządowe, utrzymując przy tym wiodącą rolę naczelnika zakładu i wychowawców. Na podstawie doświadczeń zakładu karnego dla młodocianych mężczyzn w Jaworznie, jak i takiegoż zakładu dla młodocianych kobiet w Bojanowie, możemy chyba powiedzieć, iż wprowadzenie form samorządowych do zakładu skupiającego młodzież resocjalizowaną udaje się tym bardziej, im mniejszy procent tej młodzieży stanowią osoby, które cechuje znacznie zaawansowany antagonizm destruktywny.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Otóż, w celu stworzenia w zakładzie resocjalizującym korzystnego wychowawczo układu stosunków społecznych, konieczne jest, żeby wychowawca zajmował kluczową pozycję w strukturze wewnętrznej zespołu, dysponując pełnią władzy. Równocześnie jednak wychowawca powinien zorganizować, dzięki odpowiedniej selekcji wychowanków, samorząd młodzieży, traktując go jako niezbędną pomoc w ukierunkowywaniu wpływu grupy. Na przykład: tego rodzaju udział samorządu w! życiu zbiorowości zakładu karnego dla młodocianych zapewniono w Szczypdormie w okresie eksperymentu wychowawczego, opisanego przez Swidów (Swida, Swida 1961). Wprowadzono tam liczne zróżnicowane formy samorządowe, utrzymując przy tym wiodącą rolę naczelnika zakładu i wychowawców. Na podstawie doświadczeń zakładu karnego dla młodocianych mężczyzn w Jaworznie, jak i takiegoż zakładu dla młodocianych kobiet w Bojanowie, możemy chyba powiedzieć, iż wprowadzenie form samorządowych do zakładu skupiającego młodzież resocjalizowaną udaje się tym bardziej, im mniejszy procent tej młodzieży stanowią osoby, które cechuje znacznie zaawansowany antagonizm destruktywny.

0 Comments

Leave a Comment