Doświadczenie wielu zakładów resocjalizujących, proponuje następujące rozwiązanie

Otóż, w celu stworzenia w zakładzie resocjalizującym korzystnego wychowawczo układu stosunków społecznych, konieczne jest, żeby wychowawca zajmował kluczową pozycję w strukturze wewnętrznej zespołu, dysponując pełnią władzy. Równocześnie jednak wychowawca powinien zorganizować, dzięki odpowiedniej selekcji wychowanków, samorząd młodzieży, traktując go jako niezbędną pomoc w ukierunkowywaniu wpływu grupy. Na przykład: tego rodzaju udział samorządu w! życiu zbiorowości zakładu karnego dla młodocianych zapewniono w Szczypdormie w okresie eksperymentu wychowawczego, opisanego przez Swidów (Swida, Swida 1961). Wprowadzono tam liczne zróżnicowane formy samorządowe, utrzymując przy tym wiodącą rolę naczelnika zakładu i wychowawców. Na podstawie doświadczeń zakładu karnego dla młodocianych mężczyzn w Jaworznie, jak i takiegoż zakładu dla młodocianych kobiet w Bojanowie, możemy chyba powiedzieć, iż wprowadzenie form samorządowych do zakładu skupiającego młodzież resocjalizowaną udaje się tym bardziej, im mniejszy procent tej młodzieży stanowią osoby, które cechuje znacznie zaawansowany antagonizm destruktywny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *