Stanowczości w podejmowaniu decyzji powinna towarzyszyć cierpliwość i opanowanie

Opiekun musi umieć cierpliwie słuchać osobistych zwierzeń wychowanka. Musi jednak jednocześnie, przez wytworzenie klimatu rzeczowej analizy, bronić wychowanka przed jałowym wyżywaniem się w wywlekaniach wszelkiego rodzaju uczuć. Jednocześnie wychowawca powinien pamiętać, iż pewne „wyładowanie” oraz rzutowanie na osobę wychowawcy niektórych emocji może wychowankowi sprawić ulgę, a także ujawnić szereg ważnych dla diagnozy faktów. Rzeczą istotną jest przestrzeganie zasady dyskrecji. Chodzi tu więc o zachowanie dyskrecji w toku zbierania danych potrzebnych dla studium przypadku. Nie może mieć miejsca żadne podglądanie, podsłuchiwanie, rewidowanie, a także czasem, raniące uczucia osoby badanej, zasięganie opinii u osób jej niechętnych lub wręcz wrogich. Chodzi tu o okazanie zainteresowania i dostrzeganie zjawisk, przy zachowaniu szacunku dla osoby badanej i bez wdzierania się w sferę spraw intymnych. Obowiązuje także dyskrecja w posługiwaniu się zdobytymi informacjami. Nie można pochopnie dzielić się informacjami z osobami bliskimi osobie objętej pracą nad przypadkiem. Obowiązuje także opiekuna ścisła tajemnica wobec osób obcych i nie związanych pracą nad przypadkiem, podobnie jak obowiązuje ona lekarza czy adwokata.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *