niedziela, 21 lipca, 2024

Synonon jest obecnie organizacją, w ramach której żyje i pracuje około 1800 osób. Osoby te rozmieszczone są w pięciu głównych posiadłościach miejskich i wiejskich, przejawiają one zróżnicowaną aktywność indywidualną i grupową. Jest to działalność produkcyjna i usługowa (np. usługi dotyczące konsumpcji materialnej, usługi lekarskie, rekreacyjne itd.) oraz działalność wychowawcza. Wspomniana działalność wychowawcza obejmuje dzieci rezydentów Synanonu, a ponadto młodzież wykolejoną społecznie, przysłaną przez władze w celu poddania jej wpływom resocjalizującym (w ramach tzw. „Boys Corps”).
Rezydenci Synanonu pracują nie tylko w instytucjach prowadzonych przez Synanon. Niektórzy pracują w instytucjach zewnętrznych, a swoje dochody wpłacają Synanonowi, korzystając jedynie z niewielkich sum kieszonkowego. Synanon (wspomagany datkami i fundacjami) daje swoim rezydentom właściwie wszystko to, co jest im potrzebne, a z każdym rokiem poziom tych świadczeń jest coraz wyższy. Poza rzeczami ściśle osobistymi wszystko, czym dysponuje Synanon, jest wspólną własnością członków tej organizacji. Synanon traktowany jest jako ośrodek resocjalizacji narkomanów i alkoholików. Jest jednak wielu ludzi, którzy widzą w Synanonie ruch społeczny i niejednokrotnie wiążą się z Synanonem, mimo że nie mają żadnych własnych problemów emocjonalnych (było ich w 1974 r. około 250). Widzą oni po prostu w Synanonie szanse na ciekawsze i sensowniejsze życie.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Synonon jest obecnie organizacją, w ramach której żyje i pracuje około 1800 osób. Osoby te rozmieszczone są w pięciu głównych posiadłościach miejskich i wiejskich, przejawiają one zróżnicowaną aktywność indywidualną i grupową. Jest to działalność produkcyjna i usługowa (np. usługi dotyczące konsumpcji materialnej, usługi lekarskie, rekreacyjne itd.) oraz działalność wychowawcza. Wspomniana działalność wychowawcza obejmuje dzieci rezydentów Synanonu, a ponadto młodzież wykolejoną społecznie, przysłaną przez władze w celu poddania jej wpływom resocjalizującym (w ramach tzw. „Boys Corps”).
Rezydenci Synanonu pracują nie tylko w instytucjach prowadzonych przez Synanon. Niektórzy pracują w instytucjach zewnętrznych, a swoje dochody wpłacają Synanonowi, korzystając jedynie z niewielkich sum kieszonkowego. Synanon (wspomagany datkami i fundacjami) daje swoim rezydentom właściwie wszystko to, co jest im potrzebne, a z każdym rokiem poziom tych świadczeń jest coraz wyższy. Poza rzeczami ściśle osobistymi wszystko, czym dysponuje Synanon, jest wspólną własnością członków tej organizacji. Synanon traktowany jest jako ośrodek resocjalizacji narkomanów i alkoholików. Jest jednak wielu ludzi, którzy widzą w Synanonie ruch społeczny i niejednokrotnie wiążą się z Synanonem, mimo że nie mają żadnych własnych problemów emocjonalnych (było ich w 1974 r. około 250). Widzą oni po prostu w Synanonie szanse na ciekawsze i sensowniejsze życie.

0 Comments

Leave a Comment