Poradnia psychologiczno pedagogiczna sulejówek

Równocześnie w sposób kreatogenny resocjalizującej, polega na zrozumieniu osoby wychowywanej, które pozwala dostrzegać w niej „moment psychologiczny”, dużej gotowości do nauczenia się społecznie cennej reakcji. Zadanie to polega na takim pokierowaniu tą osobą, aby jej reakcja była prawidłowa, a następnie, aby zwiększało się jej zadowolenie z własnego sukcesu. Trzeba przy tym podkreślić, że wychowawca może upewnić się o gotowości jednostki do resocjalizującego uczenia się tylko wtedy, gdy będzie wiedział, że ma ona przed sobą wyraźny i atrakcyjny dla niej cel oraz że odczuwa potrzeby, które mogą być zaspokojone za pomocą zgodnej z normami współżycia społecznego reakcji na daną sytuację. Ponadto wychowawca musi być przekonany, że zdolna jest ona prawidłowo rozpoznawać sytuacje i potrafi prawidłowo na nie reagować. Kiedy osoba resocjalizowana osiągnęła ten moment gotowości, wychowawca powinien zapewnić jej pełną zrozumienia pomoc i kierownictwo. Równocześnie jednak osoba resocjalizowana musi sama zareagować na daną sytuację i odczuwać osobiste zadowolenie ze swego osiągnięcia. Silniejsza tendencja do takiego samego reagowania następnym razem, kiedy zaistnieje taka sama sytuacja, będzie stanowić dowód, że miało miejsce resocjalizujące uczenie się.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *