niedziela, 21 lipca, 2024

Przez pracę zawodową rozumiemy tu aktywność związaną z rolą społeczną pracownika, a więc i z uczestnictwem w określonym systemie społecznym, którym jest zakład pracy. Człowiek pracujący zawodowo podporządkowany jest przede wszystkim zadaniom roboczym, wynikającym z funkcji w społecznym podziale pracy, a nie aktualnie odczuwanym potrzebom. Oczywiście nie znaczy to, że wykonywanie zadań roboczych nie może samo przez się zaspokajać tych lub innych potrzeb, istnieją przecież ludzie, którzy lubią swoją pracę. Niemniej jednak istotą pracy jest to, że człowiek bierze na siebie zobowiązania wobec innych ludzi, które nie tylko zmuszają do wykonywania określonych zadań w takiej a takiej ilości, ale także wyznaczają czas, sposób i jakość ich wykonania, określając równocześnie społeczną pozycję sprawcy (Pietrasiński 1965). Możemy powiedzieć, iż człowiek, pracując zawodowo, wykonuje daną czynność nie dla niej samej (a przynajmniej nie tylko dla niej samej) i jej bezpośredniego produktu, lecz aby uzyskać środki do zaspokojenia innych swoich potrzeb. Tak więc praca zawodowa polega na wykonywaniu czynności społecznie użytecznych, które wyróżniają się od innych czynności tym, że człowiek otrzymuje za nią nagrodę materialną, co pozwala mu na zaspokojenie innych potrzeb niż te, jakie zaspokaja ewentualnie sam akt pracy. Tak więc ta nagroda przybiera postać uniwersalnych przedmiotów wymiennych, tj. pieniędzy lub przedmiotów użytkowych.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Przez pracę zawodową rozumiemy tu aktywność związaną z rolą społeczną pracownika, a więc i z uczestnictwem w określonym systemie społecznym, którym jest zakład pracy. Człowiek pracujący zawodowo podporządkowany jest przede wszystkim zadaniom roboczym, wynikającym z funkcji w społecznym podziale pracy, a nie aktualnie odczuwanym potrzebom. Oczywiście nie znaczy to, że wykonywanie zadań roboczych nie może samo przez się zaspokajać tych lub innych potrzeb, istnieją przecież ludzie, którzy lubią swoją pracę. Niemniej jednak istotą pracy jest to, że człowiek bierze na siebie zobowiązania wobec innych ludzi, które nie tylko zmuszają do wykonywania określonych zadań w takiej a takiej ilości, ale także wyznaczają czas, sposób i jakość ich wykonania, określając równocześnie społeczną pozycję sprawcy (Pietrasiński 1965). Możemy powiedzieć, iż człowiek, pracując zawodowo, wykonuje daną czynność nie dla niej samej (a przynajmniej nie tylko dla niej samej) i jej bezpośredniego produktu, lecz aby uzyskać środki do zaspokojenia innych swoich potrzeb. Tak więc praca zawodowa polega na wykonywaniu czynności społecznie użytecznych, które wyróżniają się od innych czynności tym, że człowiek otrzymuje za nią nagrodę materialną, co pozwala mu na zaspokojenie innych potrzeb niż te, jakie zaspokaja ewentualnie sam akt pracy. Tak więc ta nagroda przybiera postać uniwersalnych przedmiotów wymiennych, tj. pieniędzy lub przedmiotów użytkowych.

0 Comments

Leave a Comment