niedziela, 21 lipca, 2024

W niektórych wypadkach zanim grupa społeczna nadawać się będzie do skutecznego oddziaływania, którym tu mowa, musi stać się uprzednio sama przedmiotem pewnych zmian, gdyż w aktualnym stanie rzeczy blokuje ona zmiany pożądane. Aby np. możliwy był wpływ grupy internatowej jako całości na poszczególnych wychowanków, może czasem okazać się niezbędna uprzednia radykalna zmiana niektórych celów takiej grupy, charakteru przywództwa, jej struktury lub obowiązującej w niej norm. Dzieje się tak np. wtedy, gdy dana grupa internatu jest w swej istocie rodzajem kliki o celach, strukturze i zasadach funkcjonowania całkowicie odbiegających od pożądanego wzorca grupy. W takiej sytuacji oddziaływania na grupę muszą mieć charakter preparacyjny w stosunku do postulowanych poddziadziały. przy pomocy tej grupy. Zastanawiając się nad wynikami ukierunkowującymi preparacyjne oddziaływania na grupę (uwzględniane w technice grupowej) powiemy, że chodzi tu o grupę poddaną zarządzaniu, które nie jest rezultatem arbitralnych decyzji osoby czy elity, lecz jest konsekwencją coraz bardziej demokratycznego układu stosunków, rozwijającego się jako konsekwencja równocześnie czynnik progresywnego rozwoju osobowości członków grupy. Tak zatem mamy do czynienia z grupą, w której pozycje i role w pić- I nowym podziale funkcji stają ,się coraz bardziej wyrównane; równocześnie zmierza się do tego, by wszyscy kolejno pełnili odpowiedzialne funkcje, a zależność nabierała charakteru zależności dwustronnej. Cechą charakterystyczną takiej grupy jest również to, że przechodząc zmiany rozwojowe pod wpływem innych grup —1 sama z kolei oddziaływuje na otoczenie społeczne, inspirując procesy progresywnego rozwoju. Równocześnie funkcje grupy wiąże się ściśle z narastającym uspołecznieniem jej członków.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

W niektórych wypadkach zanim grupa społeczna nadawać się będzie do skutecznego oddziaływania, którym tu mowa, musi stać się uprzednio sama przedmiotem pewnych zmian, gdyż w aktualnym stanie rzeczy blokuje ona zmiany pożądane. Aby np. możliwy był wpływ grupy internatowej jako całości na poszczególnych wychowanków, może czasem okazać się niezbędna uprzednia radykalna zmiana niektórych celów takiej grupy, charakteru przywództwa, jej struktury lub obowiązującej w niej norm. Dzieje się tak np. wtedy, gdy dana grupa internatu jest w swej istocie rodzajem kliki o celach, strukturze i zasadach funkcjonowania całkowicie odbiegających od pożądanego wzorca grupy. W takiej sytuacji oddziaływania na grupę muszą mieć charakter preparacyjny w stosunku do postulowanych poddziadziały. przy pomocy tej grupy. Zastanawiając się nad wynikami ukierunkowującymi preparacyjne oddziaływania na grupę (uwzględniane w technice grupowej) powiemy, że chodzi tu o grupę poddaną zarządzaniu, które nie jest rezultatem arbitralnych decyzji osoby czy elity, lecz jest konsekwencją coraz bardziej demokratycznego układu stosunków, rozwijającego się jako konsekwencja równocześnie czynnik progresywnego rozwoju osobowości członków grupy. Tak zatem mamy do czynienia z grupą, w której pozycje i role w pić- I nowym podziale funkcji stają ,się coraz bardziej wyrównane; równocześnie zmierza się do tego, by wszyscy kolejno pełnili odpowiedzialne funkcje, a zależność nabierała charakteru zależności dwustronnej. Cechą charakterystyczną takiej grupy jest również to, że przechodząc zmiany rozwojowe pod wpływem innych grup —1 sama z kolei oddziaływuje na otoczenie społeczne, inspirując procesy progresywnego rozwoju. Równocześnie funkcje grupy wiąże się ściśle z narastającym uspołecznieniem jej członków.

0 Comments

Leave a Comment