Takie zdarzenia mogą jednak korzystnie lub niekorzystnie wpływać na przebieg socjalizacji i rozwój człowieka

Tak więc w centrum działalności wychowawczej powinno znajdować się kształtowanie zarówno środowiska sytuacyjnego, jak i inspirującego. Mówiąc inaczej, dla wychowawcy ważna jest nie tylko antropotechnika interakcji dwuosobowych i członków grupy, ale i antropotechnika środowiska, czyli technika środowiskowa, zwana również organizowaniem wspólnoty społecznej. Jeżeli wychowawca nie zamierza rezygnować ze wspomnianego organizowania (dla celów wychowawczych) wspólnoty społecznej, czyli chce odwoływać się do techniki środowiskowej, musi dokonać odpowiednich zabiegów preparacyjnych. Chcąc stać się, jak powiada A. Kamiński, reformatorem społecznym, przodującym siłom społecznym środowiska doniosłego wychowawczo, opiekuńczo i psychoterapeutycznie, wychowawca powinien poprzeć czy nawet stworzyć odpowiedni aktyw społeczny, oddziaływający na członków danego środowiska zgodnie z przyjętymi celami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *