niedziela, 21 lipca, 2024

Analizując różne odmiany komunikowania pobudzającego, wyróżnimy, po pierwsze metody wyłącznie komunikowania o zdarzeniach ważnych dla odbiorcy bez podania informacji, jaka będzie ewentualna reakcja nadawcy na ustosunkowanie się odbiorcy na pobudzającą go treść komunikatu; po drugie metody informacji także lub przede wszystkim akcentujące reakcje nadawcy komunikatu. Metody stymulowania wychowawczego, rozpatrywane od strony informacji pobudzającej, mogą być więc metodami prezentowania bądź zlecania. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z metodami przedstawiania zdarzeń, które same już oddziałują pobudzająco. Tak właśnie oddziałuje np. na strażaków informacja, że pali się określony obiekt, a na górników informacja sygnalizująca możliwość katastrofy górniczej. W podobny sposób pobudza autentycznego wychowawcę sama informacja o trudnościach i kłopotach wychowanków.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Analizując różne odmiany komunikowania pobudzającego, wyróżnimy, po pierwsze metody wyłącznie komunikowania o zdarzeniach ważnych dla odbiorcy bez podania informacji, jaka będzie ewentualna reakcja nadawcy na ustosunkowanie się odbiorcy na pobudzającą go treść komunikatu; po drugie metody informacji także lub przede wszystkim akcentujące reakcje nadawcy komunikatu. Metody stymulowania wychowawczego, rozpatrywane od strony informacji pobudzającej, mogą być więc metodami prezentowania bądź zlecania. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z metodami przedstawiania zdarzeń, które same już oddziałują pobudzająco. Tak właśnie oddziałuje np. na strażaków informacja, że pali się określony obiekt, a na górników informacja sygnalizująca możliwość katastrofy górniczej. W podobny sposób pobudza autentycznego wychowawcę sama informacja o trudnościach i kłopotach wychowanków.

0 Comments

Leave a Comment