niedziela, 21 lipca, 2024

Gwałt jako czyn przestępczy wywołuje szczególnie silną reakcję społeczeństwa. Niskie wyroki budzą głos sprzeciwu, pragnie się kar odbierających chęć do tego typu zachowania. Gwałt odczuwa się w powszechnym myśleniu jako czyn szczególnie naruszający integralność człowieka, jego godność. Gwałciciela porównuje się z dzikim zwierzęciem, całkiem zresztą niesłusznie, bo z krzywdą dla tego ostatniego. Co leży u podstaw tak brutalnego i wyjątkowego w swej nieludzkości postępowania? Można wyróżnić całe grupy najczęściej spotykanych motywacji: zaburzenia psychiczne [psychopatie, charakteropatie]. W takich przypadkach zdarzają się stany niebywale silnego dominowania popędu płciowego. Wystarczy akt zachęty na przykład ze strony przywódcy, aby nurt podniecenia opanował cały system psychiczny i wyzwolił brutalne, chociaż uświadomione, postępowanie. alkoholizm. Duża [chociaż u każdego inna] dawka alkoholu wywołuje wyzwolenie struktur podkorowych spod hamującego wpływu kory mózgowej. Erotyzacja obejmuje całą psychikę, wyzwolenie podkorza oznacza wyzwolenie instynktowego zachowania. Intelekt jest za słabą osłoną i zachowanie zmienia się na brutalne. Jeżeli obejmuje jakąś grupę, to brutalność rośnie w postępie geometrycznym [wyzwala się bowiem instynkt walki, rywalizacji], W przewlekłym alkoholizmie występuje bardziej trwałe uszkodzenie psychiki i wówczas dominuje prymitywne postępowanie. perwersje [w stosunku do nieletnich, sadyzm, bestializm, lubowanie się śmiercią]. Ta przyczyna gwałtów zdobywa już sobie od dawna popularność w kinematografii. Przyczyna leży chyba w tym, że perwersje należą do zboczeń budzących ciekawość, a przy tym skrzętnie ukrywanych przez chorych. zaburzenia psychoseksualne: niedorozwój, zaburzenia hormonalne, zaburzenia genetyczne, frustracja itp. O ile w zaburzeniach genetycznych czy hormonalnych postępowanie jest determinowane bezpośrednio, o tyle w przypadku frustracji – pośrednio [okazanie wzgardy dla partnera, ośmieszenie, kompromitujący brak sprawności w pożyciu].

subkultura środowiska przestępczego. Panują tu rygorystyczne prawa, despotyzm przywódcy, pragnienie upodobnienia się do przywódcy, rywalizacja w okazywaniu bezwzględności, twardości, brutalności. Gwałt jest wówczas sprawdzianem tych nieludzkich umiejętności, a dla nowego członka gangu swoistym pasowaniem na «rycerza».

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Gwałt jako czyn przestępczy wywołuje szczególnie silną reakcję społeczeństwa. Niskie wyroki budzą głos sprzeciwu, pragnie się kar odbierających chęć do tego typu zachowania. Gwałt odczuwa się w powszechnym myśleniu jako czyn szczególnie naruszający integralność człowieka, jego godność. Gwałciciela porównuje się z dzikim zwierzęciem, całkiem zresztą niesłusznie, bo z krzywdą dla tego ostatniego. Co leży u podstaw tak brutalnego i wyjątkowego w swej nieludzkości postępowania? Można wyróżnić całe grupy najczęściej spotykanych motywacji: zaburzenia psychiczne [psychopatie, charakteropatie]. W takich przypadkach zdarzają się stany niebywale silnego dominowania popędu płciowego. Wystarczy akt zachęty na przykład ze strony przywódcy, aby nurt podniecenia opanował cały system psychiczny i wyzwolił brutalne, chociaż uświadomione, postępowanie. alkoholizm. Duża [chociaż u każdego inna] dawka alkoholu wywołuje wyzwolenie struktur podkorowych spod hamującego wpływu kory mózgowej. Erotyzacja obejmuje całą psychikę, wyzwolenie podkorza oznacza wyzwolenie instynktowego zachowania. Intelekt jest za słabą osłoną i zachowanie zmienia się na brutalne. Jeżeli obejmuje jakąś grupę, to brutalność rośnie w postępie geometrycznym [wyzwala się bowiem instynkt walki, rywalizacji], W przewlekłym alkoholizmie występuje bardziej trwałe uszkodzenie psychiki i wówczas dominuje prymitywne postępowanie. perwersje [w stosunku do nieletnich, sadyzm, bestializm, lubowanie się śmiercią]. Ta przyczyna gwałtów zdobywa już sobie od dawna popularność w kinematografii. Przyczyna leży chyba w tym, że perwersje należą do zboczeń budzących ciekawość, a przy tym skrzętnie ukrywanych przez chorych. zaburzenia psychoseksualne: niedorozwój, zaburzenia hormonalne, zaburzenia genetyczne, frustracja itp. O ile w zaburzeniach genetycznych czy hormonalnych postępowanie jest determinowane bezpośrednio, o tyle w przypadku frustracji – pośrednio [okazanie wzgardy dla partnera, ośmieszenie, kompromitujący brak sprawności w pożyciu].

subkultura środowiska przestępczego. Panują tu rygorystyczne prawa, despotyzm przywódcy, pragnienie upodobnienia się do przywódcy, rywalizacja w okazywaniu bezwzględności, twardości, brutalności. Gwałt jest wówczas sprawdzianem tych nieludzkich umiejętności, a dla nowego członka gangu swoistym pasowaniem na «rycerza».

0 Comments

Leave a Comment