niedziela, 21 lipca, 2024

Twórczyni tego systemu opieki społecznej, Helena Radlińska, wskazywała na konieczność nie tylko przystosowania podopiecznego do środowiska, ale także takiego oddziaływania na niego, aby on sam chciał i potrafił podjąć walkę o konstruktywne przekształcenie swego środowiska. Działalność caseworkera to przede wszystkim udzielanie podopiecznemu indywidualnej bezpośredniej pomocy w drodze osobistego z nim kontaktu, mającego przyjacielski charakter. Ten indywidualny, opiekuń- czo-przyjacielski kontakt, eksponujący różne formy i poziomy doradzania, to pierwsza reguła techniki caseworku. Należy przy tym odróżnić doradzanie dotyczące poszczególnego problemu od doradzania, którego celem jest rozwinięcie w osobie będącej adresatem doradzania wglądu w samego siebie i gotowości do samorealizacji. W tym drugim wypadku caseworker ma pomóc osobie, której doradza, nauczyć się tego wszystkiego, co umożliwia jej zmobilizowanie własnych sił dla rozwiązania najważniejszych aktualnie problemów życiowych. A biorąc pod uwagę ten drugi, wyższy poziom doradzania, powiemy za J. F. Pe- rezem, że: „Doradzanie jest to proces interakcji między osobą potrzebującą pomocy i doradcą, to jest osobą przygotowaną do udzielenia takiej pomocy. A chodzi tu o dopomożenie osobie radzącej się zdobycia umiejętności współżycia z otaczającym ją środowiskiem”. Niewątpliwie niejednokrotnie chodzić będzie o to, aby nawiązać kontakt z osobami i zbiorowościami społecznymi nie po to, by się akomodowały do środowiska, ale po to, by je zmieniać mimo rozlicznych trudności.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Twórczyni tego systemu opieki społecznej, Helena Radlińska, wskazywała na konieczność nie tylko przystosowania podopiecznego do środowiska, ale także takiego oddziaływania na niego, aby on sam chciał i potrafił podjąć walkę o konstruktywne przekształcenie swego środowiska. Działalność caseworkera to przede wszystkim udzielanie podopiecznemu indywidualnej bezpośredniej pomocy w drodze osobistego z nim kontaktu, mającego przyjacielski charakter. Ten indywidualny, opiekuń- czo-przyjacielski kontakt, eksponujący różne formy i poziomy doradzania, to pierwsza reguła techniki caseworku. Należy przy tym odróżnić doradzanie dotyczące poszczególnego problemu od doradzania, którego celem jest rozwinięcie w osobie będącej adresatem doradzania wglądu w samego siebie i gotowości do samorealizacji. W tym drugim wypadku caseworker ma pomóc osobie, której doradza, nauczyć się tego wszystkiego, co umożliwia jej zmobilizowanie własnych sił dla rozwiązania najważniejszych aktualnie problemów życiowych. A biorąc pod uwagę ten drugi, wyższy poziom doradzania, powiemy za J. F. Pe- rezem, że: „Doradzanie jest to proces interakcji między osobą potrzebującą pomocy i doradcą, to jest osobą przygotowaną do udzielenia takiej pomocy. A chodzi tu o dopomożenie osobie radzącej się zdobycia umiejętności współżycia z otaczającym ją środowiskiem”. Niewątpliwie niejednokrotnie chodzić będzie o to, aby nawiązać kontakt z osobami i zbiorowościami społecznymi nie po to, by się akomodowały do środowiska, ale po to, by je zmieniać mimo rozlicznych trudności.

0 Comments

Leave a Comment