niedziela, 21 lipca, 2024

W tym wypadku celem przesłuchania i następującej potem dyskusji jest śledzenie i analizowanie przemian postaw zarówno poszczególnych wychowanków, jak i całego kolektywu. Oddziaływanie socjodramy odgrywanej w Vitry nie ogranicza się do zacieśniania więzi między członkami wspólnoty zakładowej. Chłopcy urządzają również spektakle spontanicznego teatru dla osób spoza ośrodka, podejmując aktualne problemy społeczne. Po spektaklu dyskutują z zebraną publicznością nad interesującymi ją problemami. Zebrana na tych spektaklach publiczność to rodzice uczniów szkół zawodowych, ławnicy sądów dla nieletnich, działacze organizacji społecznych i zrzeszeń rodzicielskich, przedstawiciele grup robotniczych itd. Wychowawcy z Vitry podkreślają, że socjodrama nie może być stosowana w izolacji od innych środków wychowania resocjalizującego. W ścisłym związku z oddziaływaniem psychodramatycznym stosuje się doradzanie indywidualne, pewne formy skróconej, indywidualnej psychoterapii, dyskusje i prelekcje. Wykorzystuje się w celach wychowawczych także działalność samorządu, demokratyczny styl kierownictwa, organizację czasu wolnego, prasę, książki, radio, telewizję, film, teatr, koncert, zwiedzanie muzeum i turystykę. „Nasza praca pisze J. Ughetto osiąga tylko wtedy skutek, kiedy uwzględnia się całą złożoność problemów wychowawczych i stosuje się w! sposób elastyczny pełny zestaw procedur, co pozwala przechodzić od jednej procedury do drugiej w wypadku niepowodzeń i zdecydowanych porażek”.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

W tym wypadku celem przesłuchania i następującej potem dyskusji jest śledzenie i analizowanie przemian postaw zarówno poszczególnych wychowanków, jak i całego kolektywu. Oddziaływanie socjodramy odgrywanej w Vitry nie ogranicza się do zacieśniania więzi między członkami wspólnoty zakładowej. Chłopcy urządzają również spektakle spontanicznego teatru dla osób spoza ośrodka, podejmując aktualne problemy społeczne. Po spektaklu dyskutują z zebraną publicznością nad interesującymi ją problemami. Zebrana na tych spektaklach publiczność to rodzice uczniów szkół zawodowych, ławnicy sądów dla nieletnich, działacze organizacji społecznych i zrzeszeń rodzicielskich, przedstawiciele grup robotniczych itd. Wychowawcy z Vitry podkreślają, że socjodrama nie może być stosowana w izolacji od innych środków wychowania resocjalizującego. W ścisłym związku z oddziaływaniem psychodramatycznym stosuje się doradzanie indywidualne, pewne formy skróconej, indywidualnej psychoterapii, dyskusje i prelekcje. Wykorzystuje się w celach wychowawczych także działalność samorządu, demokratyczny styl kierownictwa, organizację czasu wolnego, prasę, książki, radio, telewizję, film, teatr, koncert, zwiedzanie muzeum i turystykę. „Nasza praca pisze J. Ughetto osiąga tylko wtedy skutek, kiedy uwzględnia się całą złożoność problemów wychowawczych i stosuje się w! sposób elastyczny pełny zestaw procedur, co pozwala przechodzić od jednej procedury do drugiej w wypadku niepowodzeń i zdecydowanych porażek”.

0 Comments

Leave a Comment