niedziela, 21 lipca, 2024

O dojrzałości do małżeństwa można mówić w różnym znaczeniu. Pierwsza – to dojrzałość fizyczna, czyli zdatność organizmu do podjęcia zadań związanych z małżeństwem. Dojrzałość seksualna – zdolność do współżycia seksualnego i wydania na świat potomstwa. Prawna – osiągnięcie wieku, w którym prawo zezwala na zawarcie małżeństwa, albo uzyskanie zgody sądu na przyspieszenie tego terminu. Ekonomiczna – osiągnięcie samodzielności materialnej, podjęcie pracy zarobkowej, uzyskanie własnego mieszkania. Nie wszystkie rodzaje dojrzałości osiąga się równocześnie; na przykład młody człowiek dojrzewa seksualnie dużo wcześniej, niż może zdobyć własne mieszkanie. Choć więc dojrzałość pod każdym względem byłaby najkorzystniejszym momentem do zawarcia związku małżeńskiego, praktycznie nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli jednak małżeństwo rozumie się jako związek trwały, nie może być zbudowane przez dzieci. O dojrzałości do małżeństwa decydować więc powinien nie tyle wiek fizyczny, ile dojrzałość psychiczna. Tej dojrzałości nie może ustalić przepis państwowy; trzeba ją ocenić samemu. Jest ona oczywiście związana z wiekiem, ale wcale nie jednoznacznie. Wszyscy znamy przykłady młodych wiekiem, ale dojrzałych życiowo i przeciwnie: dorosłych, ale nieodpowiedzialnych jak dzieci.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

O dojrzałości do małżeństwa można mówić w różnym znaczeniu. Pierwsza – to dojrzałość fizyczna, czyli zdatność organizmu do podjęcia zadań związanych z małżeństwem. Dojrzałość seksualna – zdolność do współżycia seksualnego i wydania na świat potomstwa. Prawna – osiągnięcie wieku, w którym prawo zezwala na zawarcie małżeństwa, albo uzyskanie zgody sądu na przyspieszenie tego terminu. Ekonomiczna – osiągnięcie samodzielności materialnej, podjęcie pracy zarobkowej, uzyskanie własnego mieszkania. Nie wszystkie rodzaje dojrzałości osiąga się równocześnie; na przykład młody człowiek dojrzewa seksualnie dużo wcześniej, niż może zdobyć własne mieszkanie. Choć więc dojrzałość pod każdym względem byłaby najkorzystniejszym momentem do zawarcia związku małżeńskiego, praktycznie nie zawsze jest to możliwe. Jeżeli jednak małżeństwo rozumie się jako związek trwały, nie może być zbudowane przez dzieci. O dojrzałości do małżeństwa decydować więc powinien nie tyle wiek fizyczny, ile dojrzałość psychiczna. Tej dojrzałości nie może ustalić przepis państwowy; trzeba ją ocenić samemu. Jest ona oczywiście związana z wiekiem, ale wcale nie jednoznacznie. Wszyscy znamy przykłady młodych wiekiem, ale dojrzałych życiowo i przeciwnie: dorosłych, ale nieodpowiedzialnych jak dzieci.

0 Comments

Leave a Comment