Przedstawiona wersja roli teatru terapeutycznego nie jest jedyna

Tak np. N. Fenton (1943) prezentuje tę procedurę jako metodę wpajania określonych wzorów osobowych. Celem jej jest dobór bohaterów i akcji sztuki, pozwalający na to, aby jej wystawienie oraz przedyskutowanie stwarzały warunki skłaniające uczestników spektaklu do identyfikowania się z głównym bohaterem sztuki i np. do przyjęcia cechujących go ustosunkowań. Fenton przedstawia przykłady przemawiające za tym, że takie efekty tzw. przez niego kompletnej gry są możliwe, że powodują one postulowane zmiany w zachowaniu jej uczestników. Opisuje on, jak 15-letni wychowankowie jednego z zakładów poprawczych odgrywali i przeżywali historię Abrahama Lincolna. Fenton twierdzi, że wczuwanie się podczas gry w sytuację i losy Lincolna oraz głębsze poznanie postaci bohatera wywarło ogromny wpływ na zachowanie się chłopców, a wzór postępowego obywatela, oddanego sprawie swojej ojczyzny, zaczął pełnić ważną rolę w życiu społecznym zbiorowości zakładu. Inna forma dramatyzacji narodziła się wśród członków Synanonu, organizacji byłych alkoholików, narkomanów, przestępców i prostytutek. Założył ją w 1958 r. były alkoholik Charles Dederich w Santa Monika w Kalifornii. Nazwa „Synanon” powstała z połączenia dwóch słów: sympozjum i seminarium; był to pomysł jednego z członków tej organizacji. Warto podkreślić, że wśród rezydentów Synanonu zdecydowanie przeważa młodzież oraz ludzie młodzi do lat 40.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *