niedziela, 21 lipca, 2024

Bezpośrednim skutkiem choroby sierocej jest załamanie przez ten stres sił obronnych dziecka, co prowadzi do różnych chorób, wyniszczenia, a nawet śmierci. Dziecko, jeśli nawet przeżyje stan stresu i załamania, ale jego choroba trwała dłużej niż pół roku lub więzi zrywane były więcej niż trzy razy, w przyszłości ma osobowość okaleczoną z psychopatycznymi cechami – niezależnie od płci. Psychopata czy psychopatka nie potrafią nawiązywać trwałych więzi uczuciowych, także więzi erotycznych, z innymi ludźmi. Cechuje ich chłód uczuciowy i – zależnie od rozmiarów psychopatii oraz innych czynników – mogą przejawiać postawy agresji i wrogości wobec innych osób i społeczeństwa lub jego wytworów. Cechą charakterystyczną psychopatów jest przy tym brak poczucia winy [człowiek bez sumienia], A więc nie płeć determinuje osobowość w tym aspekcie, lecz wpływ środowiska w pierwszej fazie życia! Rodzinna atmosfera więzi uczuciowych: miłości, akceptacji, serdeczności i bezpieczeństwa, wtedy kiedy wrodzone struktury psychiczne są wrażliwe i dopiero się rozwijają, kształtuje postawy prospołeczne, umiejętność nawiązywania więzi z innymi i cechy opiekuńcze zarówno u kobiety, jak i mężczyzny. Mężczyzna, tak jak kobieta, ma wrodzony program [strukturę] opiekuńczy, który rozwija się pod wpływem pozytywnych bodźców ze strony otoczenia. Można także ten program opiekuńczy zahamować, wygasić lub zniweczyć przez działania wrogości, porzucenia bądź odrzucenia uczuciowego dziecka. Również jakże częste w trądy- cyjnej obyczajowości surowe wychowanie chłopców wypaczało cechy opiekuńcze.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Bezpośrednim skutkiem choroby sierocej jest załamanie przez ten stres sił obronnych dziecka, co prowadzi do różnych chorób, wyniszczenia, a nawet śmierci. Dziecko, jeśli nawet przeżyje stan stresu i załamania, ale jego choroba trwała dłużej niż pół roku lub więzi zrywane były więcej niż trzy razy, w przyszłości ma osobowość okaleczoną z psychopatycznymi cechami – niezależnie od płci. Psychopata czy psychopatka nie potrafią nawiązywać trwałych więzi uczuciowych, także więzi erotycznych, z innymi ludźmi. Cechuje ich chłód uczuciowy i – zależnie od rozmiarów psychopatii oraz innych czynników – mogą przejawiać postawy agresji i wrogości wobec innych osób i społeczeństwa lub jego wytworów. Cechą charakterystyczną psychopatów jest przy tym brak poczucia winy [człowiek bez sumienia], A więc nie płeć determinuje osobowość w tym aspekcie, lecz wpływ środowiska w pierwszej fazie życia! Rodzinna atmosfera więzi uczuciowych: miłości, akceptacji, serdeczności i bezpieczeństwa, wtedy kiedy wrodzone struktury psychiczne są wrażliwe i dopiero się rozwijają, kształtuje postawy prospołeczne, umiejętność nawiązywania więzi z innymi i cechy opiekuńcze zarówno u kobiety, jak i mężczyzny. Mężczyzna, tak jak kobieta, ma wrodzony program [strukturę] opiekuńczy, który rozwija się pod wpływem pozytywnych bodźców ze strony otoczenia. Można także ten program opiekuńczy zahamować, wygasić lub zniweczyć przez działania wrogości, porzucenia bądź odrzucenia uczuciowego dziecka. Również jakże częste w trądy- cyjnej obyczajowości surowe wychowanie chłopców wypaczało cechy opiekuńcze.

0 Comments

Leave a Comment