niedziela, 21 lipca, 2024

Trzeba podkreślić, że nadzór nad młodzieżą skupiony w grupach półwolnościowych sprawują nie tylko wychowawcy z nią zamieszkujący lub dochodzący do niej w okresie pracy i rekreacji, lecz także opiekunowie wyznaczeni przez zakład pracy. Obowiązkiem tego opiekuna jest codzienna troska o prawidłowy przebieg szkolenia oraz warunki pracy i socjalnobytowe. Resocjalizacyjne efekty pracy wspomnianych opiekunów będą tym większe, im lepiej będą przygotowani pod względem pedagogicznym. Konieczność takiej pedagogizacji, niestety, nie zawsze jest uwzględniona. Osoby szkolące to z reguły pracownicy o długim stażu pracy i niejednokrotnie z trudem przychodzi im analizowanie pracy, którą sami sprawnie potrafią wykonać. Nic więc dziwnego, że doświadczeni majstrowie, szczególnie starsi wiekiem, przeważnie wolą po prostu pokazywać szkolonym pracownikom, jak się coś robi, niż tłumaczyć im szczegóły roboty i jej przebieg. Z reguły dla majstra cały proces pracy jest tak uproszczony, że odtwarzanie pierwotnej jego złożoności jest czymś bardzo trudnym. ‘Bez odpowiedniego przeszkolenia pedagogicznego majster jedynie przyucza młodego pracownika i wpaja mu wzory czynnościowe, kształtując nastawienie raczej reproduktywne niż twórcze i samodzielne.

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Trzeba podkreślić, że nadzór nad młodzieżą skupiony w grupach półwolnościowych sprawują nie tylko wychowawcy z nią zamieszkujący lub dochodzący do niej w okresie pracy i rekreacji, lecz także opiekunowie wyznaczeni przez zakład pracy. Obowiązkiem tego opiekuna jest codzienna troska o prawidłowy przebieg szkolenia oraz warunki pracy i socjalnobytowe. Resocjalizacyjne efekty pracy wspomnianych opiekunów będą tym większe, im lepiej będą przygotowani pod względem pedagogicznym. Konieczność takiej pedagogizacji, niestety, nie zawsze jest uwzględniona. Osoby szkolące to z reguły pracownicy o długim stażu pracy i niejednokrotnie z trudem przychodzi im analizowanie pracy, którą sami sprawnie potrafią wykonać. Nic więc dziwnego, że doświadczeni majstrowie, szczególnie starsi wiekiem, przeważnie wolą po prostu pokazywać szkolonym pracownikom, jak się coś robi, niż tłumaczyć im szczegóły roboty i jej przebieg. Z reguły dla majstra cały proces pracy jest tak uproszczony, że odtwarzanie pierwotnej jego złożoności jest czymś bardzo trudnym. ‘Bez odpowiedniego przeszkolenia pedagogicznego majster jedynie przyucza młodego pracownika i wpaja mu wzory czynnościowe, kształtując nastawienie raczej reproduktywne niż twórcze i samodzielne.

0 Comments

Leave a Comment