niedziela, 21 lipca, 2024

Spróbujmy w pierwszych partiach tej części kolejno omówić podstawowe techniki sterowania społecznego, zaczynając od antropotechniki i wyróżniając: antropotechnikę interakcji dwuosobowej, antropotechnikę grupy i antropotechnikę środowiska. Z powyższych stwierdzeń wynika, że wpływ osoby znaczącej socjalizując wiąże się ze strukturą zależności między ową osobą a osobą stanowiącą przedmiot socjalizujących oddziaływań. Otóż, mimo że wszystkie odmiany zależności sprzyjają takim oddziaływaniom, to jednak bez odpowiedniej zależności zewnętrznej ani oddziaływanie wychowawcze, ani konsultowanie, które mają wywołać oddziaływanie wychowawcze, nie są możliwe. I tak np. zarówno nauczyciel, jak i kurator sądowy, zarówno wobec swoich resocjalizowanych wychowanków, jak i wobec ich rodziców czy innych opiekunów, albo przedstawicieli instytucji rekreacyjnych czy opiekuńczych muszą reprezentować autorytet oparty na zależności zewnętrznej. W strukturze zależności, o której tu mowa, nie może także zabraknąć zależności ze względu na zbiorowość społeczną. Wychowawca internatowy, nauczyciel szkoły zakładowej czy kurator sądowy wszyscy oni, realizując określony program, reprezentują nie tylko instytucje, w imię których działają, ale i całe społeczeństwo.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment

Kategorie

Odzież

Spróbujmy w pierwszych partiach tej części kolejno omówić podstawowe techniki sterowania społecznego, zaczynając od antropotechniki i wyróżniając: antropotechnikę interakcji dwuosobowej, antropotechnikę grupy i antropotechnikę środowiska. Z powyższych stwierdzeń wynika, że wpływ osoby znaczącej socjalizując wiąże się ze strukturą zależności między ową osobą a osobą stanowiącą przedmiot socjalizujących oddziaływań. Otóż, mimo że wszystkie odmiany zależności sprzyjają takim oddziaływaniom, to jednak bez odpowiedniej zależności zewnętrznej ani oddziaływanie wychowawcze, ani konsultowanie, które mają wywołać oddziaływanie wychowawcze, nie są możliwe. I tak np. zarówno nauczyciel, jak i kurator sądowy, zarówno wobec swoich resocjalizowanych wychowanków, jak i wobec ich rodziców czy innych opiekunów, albo przedstawicieli instytucji rekreacyjnych czy opiekuńczych muszą reprezentować autorytet oparty na zależności zewnętrznej. W strukturze zależności, o której tu mowa, nie może także zabraknąć zależności ze względu na zbiorowość społeczną. Wychowawca internatowy, nauczyciel szkoły zakładowej czy kurator sądowy wszyscy oni, realizując określony program, reprezentują nie tylko instytucje, w imię których działają, ale i całe społeczeństwo.

Tags:

0 Comments

Leave a Comment